You Are Reading

0

WAWASAN DAN MATLAMAT SEKOLAH

SK. Pendidikan Khas (P) K.Terengganu 10 Mar 2011
WAWASAN SEKOLAH

Ialah untuk menuju ke arah pendidikan teknik, vakasional dan akademik mengikut kemampuan murid-murid melalui Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan pencapaian matlamat
Wawasan 2020 
MATLAMAT SEKOLAH 

- Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu.
- Melahirkan insan istimewa yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan  sejahtera. 
- Memberi peluang pendidikan sama rata kepada semua insan istimewa di bawah slogan “Pendemokrasian Pendidikan . 
OBEJEKTIF SEKOLAH
Melahirkan :
-Seorang murid yang mantap akidah.
-Seorang yang berakhlak mulia.
-Seorang yang beradab dan berbudi.
-Seorang yang sentiasa buat baik.
-Seorang murid yang berjasa.
-Seorang murid yang berbakti.
-Seorang murid yang mencegah diri daripada dosa.
-Seorang murid yang cakna diri.
-Seorang murid yang cemerlang diri. 
-Seorang murid yang cintakan Negara.

PAIGAM PELANGGAN

Kami sentiasa memberi layanan terbaik bagi memenuhi kehendak pelanggan kami dengan:
-Mengukuhkan dan mengekalkan kreativiti dan kerjasama antara pasukan bersepadu. 
-Memberikan kepercayaan yang tinggi kepada semua guru dan kakitangan untuk mengatasi sebarang masalah tanpa ragu-ragu. 
-Memberikan kerjassama dan menyediakan mutu perkhidmatan yang berkualiti dan berkesan kepada ibu bapa dan orang ramai yang memerlukannya. 
-Melahirkan murid-murid yang berdisiplin tinggi dan menunjuruskan mereka ke arah pendidikan vokasional mengikut tahap keupayaan mereka dengan bantuan kemudahan-kemudahan lain daripada pihak atasan.
 

0 comments:

Post a Comment

>